Museum Nairac - Collectie - Uitgelicht - Voorwerp van de maand december vervolg

Voorwerp van de maand december vervolg

 

 

Goudguldens  uit muntschat Barneveld 

Foto: Museum Nairac

Uit welke munten bestaat de schat? 


De munten waren met een dikke laag oxyde overdekt. In het Koninklijk Penningkabinet in Den Haag zijn de munten voorzichtig van elkaar gescheiden, schoongemaakt en onderzocht. De gouden en de grote, zilveren munten waren goed bewaard gebleven; de kleine zilveren munten waren echter in slechte staat. De schat bestond uit: 11 gouden munten (goudguldens), 50 grote zilveren munten, 160 kleine zilveren munten en 15 onherkenbare fragmenten. Bij de gouden munten waren er acht van Jan van Beieren (Graafschap Holland, 1420-1425), twee van Frederik van Blankenheim (Bisdom Utrecht, 1393-1423) en een kwart-nobel van Eduard III, Koning van Engeland (1327-1377).  

Bent u benieuwd naar de exacte samenstelling van de muntschat? Klik  hier voor een overzicht...

De munten zijn waarschijnlijk tussen 1420 en 1430, een politiek onrustige tijd, uit voorzorg in de grond verstopt. We kunnen alleen maar gissen naar de reden waarom de eigenaar zijn/haar bezit nooit meer heeft opgegraven… 


Uit Barneveld is nog een grotere muntschat bekend 

De vondst van de Schoonhorsterweg is niet de enige muntschat van Barneveldse bodem. In Barneveld werd in 1871 in de tuin van het ‘Trossenhuis’ een nog veel grotere schat gevonden. Het ‘Trossenhuis’ stond aan de Amersfoortsestraat op de plek waar nu het hoofdkantoor van HdS Hulpverlening (nieuwe naam: Elan)  staat, of te wel het voormalige gebouw van de Westerveldstichting. Het huis was genoemd naar luitenant Johan Tros, die al vóór 1736 moet zijn overleden. In 1867 werd het ‘Trossenhuis’ door brand verwoest. Bij de sloop van de resten en de nieuwbouw van een wees- en armenhuis in 1871 vond een van de bouwvakkers een pot vol water. In de pot bleken penningen te zitten, men dacht aan koperen ‘pachtpenningen’.  Later bleken de pachtpenningen gouden munten te zijn, en wel 2023 stuks! De munten dateerden uit de periode 1433-1546. De zeven bouwvakkers die bij de vondst betrokken waren, kregen elk bijna 600 gulden uitgekeerd. De verkoop van de muntschat in 1912 bracht f 7462,26 op, een fors kapitaal in die tijd. 


Adres en Route


Museum Nairac
Brouwerstraat 1
3771 HA Barneveld
T. 0342-415666
E. info@nairac.nl
R. Uitgebreide routebeschrijving
Volg ons ook op