Museum Nairac - Educatie - Primair onderwijs

Primair onderwijs

Museum Nairac ontwikkelt lesprojecten, die nauw aansluiten bij het lesprogramma en bij de kerndoelen van het onderwijs. Speciaal voor het primair onderwijs bieden wij de volgende educatieve projecten aan.

Project:  Op Avontuur met… een schaapherder en een burgemeester


Voor wie: Groep 5 primair onderwijs
Project:   Leskoffer met erfgoedproject van vijf lessen, waaronder een excursie
Excursie:   09.00 tot 11.45 uur (bezoek gemeentearchief, bibliotheek en museum)
Kosten:  75 euro (leen leskoffer voor drie weken en bezoek aan archief, bibliotheek  en museum)
   
Reservering:   evandervelde@nairac.nl
   
Wanneer: De museumles is mogelijk op donderdagochtenden in de periode november t/m juni.
 


 

 

‘Op Avontuur met…’ is een samenwerkingsproject van het Gemeentearchief Barneveld, de Bibliotheek Barneveld en Museum Nairac.

Schaapherder Hendrik Bouwheer en burgemeester Carel August Nairac leerden elkaar kennen in 1868. Ondanks het leeftijds- en standsverschil werden zij vrienden. Ze waren beiden geïnteresseerd in geschiedenis en in archeologie. Later wordt Hendrik Bouwheer gemeentebode van Barneveld. Burgemeester Nairac en Hendrik Bouwheer hebben veel archeologische voorwerpen op de Veluwe gevonden. Deze vondsten vormen de grondslag voor het ontstaan van Museum Nairac.

De kinderen maken door middel van de leskoffer kennis met deze twee lokale historische figuren aan de hand van een verhaal. Aan de hand van het leven van deze twee hoofdpersonen gaan de kinderen via dit project terug naar de negentiende eeuw en worden er vergelijkingen gemaakt met de tegenwoordige tijd. Door middel van spelletjes krijgen leerlingen inzicht in de ontwikkelingen door de tijd heen. In een kringgesprek komt aan de orde wat het voor het dagelijkse leven van kinderen zou betekenen als er bijvoorbeeld geen leerplicht was of als er geen elektriciteit zou zijn. Het project bestaat naast de lessen op school uit een bezoek van de klas aan het Gemeentearchief, de Bibliotheek en aan Museum Nairac.

Project: Archeologie onder je voeten


Voor wie:  Groep 6 t/m 8 primair onderwijs
Duur:      2 uur (1 uur archeologie en 1 uur bezoek aan de toren)
Kosten:     GRATIS voor scholen in de gemeente Barneveld (dus inclusief de dorpen)
  Voor scholen buiten de gemeente Barneveld: 1 euro per leerling
   
Reservering:  evandervelde@nairac.nl
   
Wanneer:  Gehele schooljaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle leerlingen krijgen 1x in hun basisschooltijd deze les Archeologie gratis aangeboden. De scholen mogen kiezen of ze de les het liefst jaarlijks met groep 6, groep 7 of groep 8 willen doen.

Midden in Barneveld staat een museum. Dat is te danken aan de heer Carel August Nairac, die van 1841 tot 1883 burgemeester van Barneveld was. Hij had een grote belangstelling voor het verleden en samen met zijn gemeentebode Hendrik Bouwheer zocht hij bos en heide af naar oude voorwerpen. Ze vonden stenen bijlen, vuurstenen messen en pijlpuntjes, potten van aardewerk, munten en nog veel meer. Eerst lagen deze voorwerpen in de oudheidkamer van het Barneveldse gemeentehuis. Tegenwoordig kan iedereen de vondsten in Museum Nairac bewonderen.

Ook nu nog worden in de omgeving van Barneveld archeologische vondsten gedaan. Door archeologen (opgravers), maar ook door amateurarcheologen, die net als de vroegere burgemeester geschiedenis en archeologie als hobby hebben. Ook kinderen vinden weleens voorwerpen van vroeger, bijvoorbeeld als zij een hut aan het graven zijn. Veel van deze vondsten komen in ons museum terecht. Zo leren we steeds meer over de mensen van vroeger en kunnen daar steeds meer van laten zien en over vertellen!

Tijdens de les Archeologie onder je voeten krijgen de leerlingen spannende verhalen over vroeger en over het werk van de archeoloog te horen. Hierbij krijgen ze ook voorwerpen in handen. Vervolgens gaan ze in tweetallen rondkijken en opdrachten doen op de archeologiezolder. De helft van de groep is ondertussen de toren aan het beklimmen; na een uur wordt er gewisseld.

N.B. Het beklimmen van de toren vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de school.

 

 

Adres en Route


Museum Nairac
Brouwerstraat 1
3771 HA Barneveld
T. 0342-415666
E. info@nairac.nl
R. Uitgebreide routebeschrijving
Volg ons ook op