Museum Nairac - Collectie

Collectie

Museum Nairac heeft een uitgebreide collectie op het gebied van archeologie
en cultureel erfgoed.

Archeologie

Burgemeester Nairac en zijn gemeentebode Bouwheer deden in de 19e eeuw samen onderzoek naar de (voor)geschiedenis  van de Veluwe. Zij legden een prachtige verzameling archeologische voorwerpen aan en stalden deze uit  in een kamer in het gemeentehuis, de Oudheidkamer.  De verzameling bestaat onder meer uit fraai versierde bekers uit de prehistorie, glad gepolijste stenen bijlen, vuurstenen pijlpuntjes en sieraden van brons en glas. Hun verzameling vormt de basis van de huidige archeologische collectie, maar deze is in de loop der tijd flink uitgebreid door bruiklenen en schenkingen. Ook resultaten van latere archeologische opgravingen zijn toegevoegd, zoals de vondsten uit het Kootwijkerzand. Daar werden tussen 1971 en 1974 de resten van een compleet Middeleeuws dorp blootgelegd. Een maquette van het dorpje en een videopresentatie over de opgravingen kunt u in het museum bekijken.

Adres en Route


Museum Nairac
Brouwerstraat 1
3771 HA Barneveld
T. 0342-415666
E. info@nairac.nl
R. Uitgebreide routebeschrijving
Volg ons ook op