Museum Nairac - Agenda - Nu te zien

Nu te zien

Bijzondere Barneveldse Burgemeesters | Nairac en Van Nagell

Te zien van 16 maart t/m 16 juni 2018

Het burgemeesterschap is een ambt dat nog steeds tot de verbeelding spreekt. Barneveld heeft vele burgemeesters gekend die allemaal op geheel eigen wijze 

hun stempel hebben gedrukt op hun gemeente. Museum Nairac belicht er in de voorjaarstentoonstelling twee: C. A. Nairac en A.W.J.J. Baron van Nagell, die elk ruim 40 jaar burgemeester van Barneveld geweest zijn.  Burgemeester Nairac bekleedde dit ambt van 1841 tot 1883 en burgemeester Van Nagell van 1883 tot 1925.

Burgemeester Nairac was een groot liefhebber van geschiedenis en zijn collectie archeologische en historische voorwerpen vormde de basis van wat nu Museum Nairac is. Burgemeester Van Nagell was bekend als de bewoner van het alom bekende huis De Schaffelaar en als eigenaar van een wel zeer markante snor. Maar er valt zoveel meer te vertellen over deze twee heren. Dat wordt in de tentoonstelling gedaan aan de hand van vele foto's, voorwerpen en archiefstukken. Deze archiefstukken verdienen het daglicht maar zien dit zelden vanwege de kwetsbaarheid van de stukken. Een vruchtbare samenwerking tussen Gemeentearchief Barneveld en Museum Nairac maakt het in deze tentoonstelling mogelijk een kijkje te nemen in de keuken van de geschiedenis van Barneveld en haar bijzondere burgemeesters.

Onderdeel van de tentoonstelling is het unieke kunstwerk '100 keer Nairac en Van Nagell', dat is samengesteld uit 100 portretten, gemaakt door basisschoolkinderen uit de gemeente Barneveld.  

Voor rondleidingen kunt u contact opnemen met Geert Remmelts via rondleidingen@nairac.nl.

 ABC Letterfeest! ABC- boeken uit de collectie Booy

Te zien van 16 maart t/m 16 juni 2018


Dit voorjaar is het een waar letterfeest bij Museum Nairac. In de tentoonstelling ‘ABC Letterfeest’ wordt een selectie uit de collectie ABC-boeken van verzamelaar Frits Booy getoond. ABC- boeken zijn boeken waarmee de letters van het alfabet worden geleerd. Vaak fraai geïllustreerde boeken die een of meer beeldalfabetten bevatten. 
 
In Nederland vonden ABC- prenten met bijvoorbeeld een dierenalfabet gretig aftrek. De boeken laten ook de ontwikkelingen in het leesonderwijs zien. Omstreeks 1800 veranderde de leermethoden en worden ABC-boeken prentenboeken. e IJ. 
 
In de negentiende eeuw verschenen de eerste ABC- boeken volgens het stramien van ‘A is een aapje’. Het anonieme Nieuw ABÉ-Boekje voor Lieve Kinderen uit 1836 is het meest populaire en langst uitgegeven ABC-boek. Wellicht herinnert u zich nog wel de versie met tekeningen van Rie Cramer. Zij vulde precies honderd jaar later dit ABC-boek aan. Haar populaire illustraties zijn tot op de dag van vandaag nog steeds geliefd. In veel huisgezinnen klonk jarenlang ‘A is een aapje, dat eet uit zijn poot. B is een bakker, die bakt voor ons brood. C is Charlotte, die drinkt chocolaad’.  ABC Letterfeest is een feest van herkenning voor jong en oud. 
 
Velen bekende schrijvers en illustratoren hebben ABC- boeken gemaakt, bijvoorbeeld 
Dick Bruna, Walter Crane,  Joke van Leeuwen, Rien Poortvliet, Max Velthuijs en Willem Wilmink. 
 

Adres en Route


Museum Nairac
Brouwerstraat 1
3771 HA Barneveld
T. 0342-415666
E. info@nairac.nl
R. Uitgebreide routebeschrijving
Volg ons ook op