Museum Nairac - Agenda - Nu te zien

Nu te zien

Mooie Mannen
17-02-2017 t/m 10-06-2017

 

Een interessant portret is het resultaat van een dialoog tussen fotograaf en model. Het portret zegt iets over de intermenselijke relatie die in korte tijd tussen twee mensen is ontstaan. Fotograaf Annelies Barendrecht (1949) heeft deze dialoog vastgelegd in 50 portretten van heren op leeftijd. Samen vormen zijn de foto expositie Mooie Mannen. Elk portret is een momentopname waarin zij geprobeerd heeft iemands persoonlijkheid zo zuiver mogelijk vast te leggen.  

Over de keuze van haar onderwerp, 'Mooie Mannen', zegt Barendrecht:  'Je zou kunnen zeggen dat ik met deze serie portretten van markante senioren in opstand kom tegen de beeldvorming van de ouder geworden mens. De ouder geworden man om precies te zijn.' Oud zou niet meer meetellen? Oud is verpleegtehuis en rollator? Barendrecht verzet zich tegen die stelling. ‘Alsof eeuwige jeugd het doel is waar we naar zouden moeten streven.’   

De onbewerkte gezichten van de mannen hebben een geheel eigen, unieke schoonheid, aldus Barendrecht. Ze hoopt dat ze met haar portretten ook anderen kan overtuigen dat oud synoniem is aan markant. Aan doorleefd en karaktervol. Barendrecht koos haar modellen uit haar directe omgeving en uit alle lagen van de samenleving. Ze weet op het juiste moment emoties vast te leggen en haar modellen in hun essentie te treffen. Inclusief de sporen die de tijd heeft achtergelaten. Rimpels zijn daarbij slechts bewijzen van ervaringen die bijdragen aan het intieme mensbeeld dat Barendrecht met haar portretten creëert.   

Voor rondleidingen kunt u contact opnemen met Geert Remmelts via rondleidingen@nairac.nl


  (H)OUTPUT 

Als archeoloog zoek je altijd  naar oude voorwerpen en sporen. Zij vertellen het verhaal van onze  ongeschreven maar boeiende geschiedenis. Dit is niet anders bij kunstenaars die hun inspiratie, verhalen, enthousiasme, kleuren, ideeën, materialen en associaties halen uit de omgeving in zijn breedste betekenis. Archeologen beschrijven alleen de fysieke resten en hoe de mensen leefden. Kunstenaars zijn in staat om ook de niet tastbare betekenis van materialen te visualiseren. In de tentoonstelling (H)OUTPUTkomen deze werelden bij elkaar. 
 

In september 2015 stuitten archeologen in Harselaar- Zuid tijdens een opgraving op een boomstamput uit de twaalfde eeuw. Een uitgeholde dikke eik, ingegraven tot onder het grondwaterpeil.  Archeologisch onderzoek werd gestart,  er werden monsters genomen en enkele stukken van de waterput kwamen terecht in archeologische verzamelingen. Overgebleven restanten werden aangeboden aan beeldend kunstenaar Julia Borsboom. Zij nodigde zeven kunstenaars uit om een deel van het hout te gebruiken als inspiratiebron en op eigen wijze te verwerken in een nieuw beeldend werk. Museum Nairac met haar uitgebreide archeologieverzameling is een uitgelezen plek voor een tentoonstelling van de resultaten van dit kunstproject.  
 

De put wordt, net als in de Middeleeuwen, weer een ontmoetingsplaats en verbindt op een unieke manier het heden met het verleden. 

 


Aan de tentoonstelling werkten mee
: Aukje Westra, Jerome Symons, Lou Vos, Wilma Terlouw, Vincent Vreeke, Ton van Dieën, Yoke Ferwerda en Julia Borsboom. 

 KLEI-BAK- STEEN

Estafette groepstentoonstelling

Een aantal kunstenaars en vormgevers uit de regio Arnhem werk op dinsdag- en woensdagavond in het keramiekatelier van Peter Krynen. Het is een hechte groep die zich De Kleiclub noemt. Ieder onderzoekt en werkt op eigen wijze met klei en glazuur. De Kleiclub stelt een selectie van werk tentoon in de vitrinewand van Nairac, in een estafette van drie tentoonstellingen.

18 maart tot 29 april 2017

BAK

Nu te zien de dinsdagavondgroep met werk van: Judith Everse, Marike Farenhorst, Frans van Nunen, Karlijne Pietersma, Ulrike Sterman, Huib Tielens, C. Unverzagt, Hetty van der Zande en Simon Angel.

Deze groep deelnemers van de ‘kleiclub’ van Peter Krynen is al vele jaren actief en, zoals de tentoonstelling laat zien ook zeer divers in vorm en uitdrukking. Door de beeldende achtergrond van alle deelnemers is duidelijk te zien dat men gewend is om autonoom beeldend te denken en werken. Jaren op dinsdagavond naast elkaar zitten werken heeft niet tot gevolg gehad dat men vormen van elkaar ging overnemen , maar juist met respect voor de anderen ieder zijn eigen weg bleef volgen.

29 april tot 10 juni 2017

STEEN

Werk van de woensdagavondgroep met werk van: Charlotte Arends, Joke Beltman, Willemien Demmers, Marjon Gemmeke, Rob Groot Zevert, Janske Hombergen, Wilfried Nijhof, Mary Overtoom, Gijs Verschoor. 

GEWEEST:

18 februari tot 18 maart 2017

KLEI 

Hans Verborg bijt het spits af omdat het museum een van zijn laatst gerealiseerde ontwerpen is m.b.t. zijn werk als architect (bij van Hoogevest Architecten Amersfoort. 

Adres en Route


Museum Nairac
Brouwerstraat 1
3771 HA Barneveld
T. 0342-415666
E. info@nairac.nl
R. Uitgebreide routebeschrijving
Volg ons ook op