Museum Nairac - Agenda - Wat te zien was

Wat te zien was

 

Tentoonstelling 'Herman Gordijn | 60 jaar nieuwsgierig onderzoeken'  

van 17 november 2018 tot en met 4 mei 2019

Een groot kunstenaar en een klein museum 
Pareltjes zijn het, de kleine musea die het grote publiek nog verder moet ontdekken. Museum Nairac in Barneveld is er zo een. Cultuurhistorie wordt met verrassende wisseltentoonstellingen gecombineerd in een gebouw dat al net zo verrassend is.   

Deze winter komen een groot kunstenaar en een klein museum nog één keer samen. In 1984 verlegt Herman Gordijn (1932 – 2017) zijn werkplaats van Amsterdam naar Terschuur in de Gemeente Barneveld. Hij ontwerpt en bouwt er een volledig nieuw atelier waar hij werkt tot zijn overlijden in 2017. In zekere zin is zo’n atelier een magische plek. Er ontstaat werk dat het publiek in voltooide vorm te zien krijgt tijdens tentoonstellingen, in overheidsgebouwen of bij particulieren aan de muur. Maar er gebeurt meer in een atelier. De kunstenaar maakt er studies, onderzoekt en experimenteert. Het zijn allemaal onderdelen van het creatieve proces waarvan het publiek helaas vaak alleen het eindresultaat kent. En dat terwijl de weg er naartoe juist zo bijzonder is. Een unieke tentoonstelling brengt daar verandering in. 

Werk dat nog niet eerder te zien was 
Tijdens het leegruimen van het atelier van Herman Gordijn vond Joseph Kessels, de levenspartner van Gordijn, onlangs een schat aan werk dat het grote publiek niet eerder kreeg te zien. Een vondst die Museum Nairac, het museum waar Herman Gordijn beschermheer van was, graag wil tonen.  
 
De combinatie van onbekend werk, waaronder voorstudies, schetsboeken en etsplaten, met meer bekend werk van Gordijn vormt de basis van de tentoonstelling Herman Gordijn | 60 jaar nieuwsgierig onderzoeken. Gastconservator prof. dr. Joseph Kessels selecteerde voor deze tentoonstelling werk dat de kijker inzicht verschaft in het werkproces van de kunstenaar en het verhaal vertelt van het ontstaansproces van het kunstwerk. Zonder veel woorden want zijn werk uitleggen, was iets dat Gordijn zelden deed. 
 
Gordijn voltooide in 1982 het inmiddels alom bekende en geliefde staatsieportret van Koningin Beatrix. Minstens zo interessant als het eindresultaat zijn de vele teken- en schildersessies op Huis ten Bosch die daaraan voorafgingen. Een deel van de portretjes is bewaard gebleven en ze maken onderdeel uit van de selectie. Ze geven een prachtig beeld van een kunstenaar die al tekenend verschillende verschijningsvormen onderzoekt om uiteindelijk zijn model optimaal in beeld te brengen. 

Intiem kijkje in het kunstenaarschap van Gordijn 
De tentoonstelling licht diverse thema’s uit, zoals de kinderwagen en het zelfportret, die in het oeuvre van Gordijn meermaals terugkomen en soms een mysterieuze glans hebben. In de beslotenheid van zijn atelier onderzoekt Gordijn ze nieuwsgierig, door ze uit te voeren in verschillende technieken. Aangevuld met foto’s van Ingrid Bakker, geeft het geheel een intiem kijkje in de keuken van een schuwe kunstenaar tijdens het ontstaan van zijn werk.

 


Over Grenzen

Te zien van 22 juni t/m 29 september 2018

Deze zomer zoekt Museum Nairac met de tentoonstelling 'Over Grenzen' de grenzen van erfgoed op.  De tentoonstelling is een onderdeel van het Gelderland brede erfgoedfestival dat eens per twee jaar plaatsvindt.  Een aantal in de Gemeente Barneveld werkende kunstenaars is gevraagd om, geïnspireerd door het thema van het festival 'Over grenzen', nieuw werk te creëren.  

De resultaten van dit creatieve denkproces worden tentoongesteld rondom een presentatie archeologische vondsten uit de collectie van Museum Nairac. De voorwerpen hebben hun oorsprong vaak ver buiten de grenzen van het huidige Gelderland.  

De kunstwerken, stuk voor stuk intrigerende interpretaties van het woord 'grenzen', werpen licht op wat grenzen met een mens doen. Werken ze beperkend, beschermend, worden ze opgezocht, overschreden, vervaagd, duidelijk gemaakt? Zijn de grenzen van vroeger gelijk aan die van tegenwoordig? Oud en nieuw raken en versterken elkaar en zo ontstaat het erfgoed van morgen.  

Deze tentoonstelling is een samenwerking met Kunstcollectief Barneveld dat dit jaar haar tweede lustrum viert.

Barneveld in Beeld

Te zien van 29 juni t/m 27 oktober 2018

Wie maakt er tegenwoordig geen foto’s? Het is heel eenvoudig om de waan van de dag vast te leggen met een mobiele telefoon. In vroeger tijden was het allemaal veel ingewikkelder. Niet iedereen was in bezit van een fototoestel en de tijd tussen maken en bekijken was vele malen langer. Dat maakte van een foto iets bijzonders, een kostbaar bezit.

 

Museum Nairac laat in de tentoonstelling ‘Barneveld in Beeld’ foto’s zien van Barneveld vanaf de tijd van zwart- wit fotografie. De foto’s worden aangevuld met relevante schilderijen en voorwerpen. Het is een tentoonstelling vol herinneringen aan vervlogen tijden, waarin verdwenen gebouwen en straten een grote rol spelen maar ook mens en dier ruim aan bod komen.

 

Bijzondere Barneveldse Burgemeesters | Nairac en Van Nagell

Te zien van 16 maart t/m 16 juni 2018

Het burgemeesterschap is een ambt dat nog steeds tot de verbeelding spreekt. Barneveld heeft vele burgemeesters gekend die allemaal op geheel eigen wijze 

hun stempel hebben gedrukt op hun gemeente. Museum Nairac belicht er in de voorjaarstentoonstelling twee: C. A. Nairac en A.W.J.J. Baron van Nagell, die elk ruim 40 jaar burgemeester van Barneveld geweest zijn.  Burgemeester Nairac bekleedde dit ambt van 1841 tot 1883 en burgemeester Van Nagell van 1883 tot 1925.

Burgemeester Nairac was een groot liefhebber van geschiedenis en zijn collectie archeologische en historische voorwerpen vormde de basis van wat nu Museum Nairac is. Burgemeester Van Nagell was bekend als de bewoner van het alom bekende huis De Schaffelaar en als eigenaar van een wel zeer markante snor. Maar er valt zoveel meer te vertellen over deze twee heren. Dat wordt in de tentoonstelling gedaan aan de hand van vele foto's, voorwerpen en archiefstukken. Deze archiefstukken verdienen het daglicht maar zien dit zelden vanwege de kwetsbaarheid van de stukken. Een vruchtbare samenwerking tussen Gemeentearchief Barneveld en Museum Nairac maakt het in deze tentoonstelling mogelijk een kijkje te nemen in de keuken van de geschiedenis van Barneveld en haar bijzondere burgemeesters.

Onderdeel van de tentoonstelling is het unieke kunstwerk '100 keer Nairac en Van Nagell', dat is samengesteld uit 100 portretten, gemaakt door basisschoolkinderen uit de gemeente Barneveld.  

Voor rondleidingen kunt u contact opnemen met Geert Remmelts via rondleidingen@nairac.nl.


ABC Letterfeest! ABC- boeken uit de collectie Booy

Te zien van 16 maart t/m 16 juni 2018

 

Dit voorjaar is het een waar letterfeest bij Museum Nairac. In de tentoonstelling ‘ABC Letterfeest’ wordt een selectie uit de collectie ABC-boeken van verzamelaar Frits Booy getoond. ABC- boeken zijn boeken waarmee de letters van het alfabet worden geleerd. Vaak fraai geïllustreerde boeken die een of meer beeldalfabetten bevatten. 
 
In Nederland vonden ABC- prenten met bijvoorbeeld een dierenalfabet gretig aftrek. De boeken laten ook de ontwikkelingen in het leesonderwijs zien. Omstreeks 1800 veranderde de leermethoden en worden ABC-boeken prentenboeken. e IJ. 
 
In de negentiende eeuw verschenen de eerste ABC- boeken volgens het stramien van ‘A is een aapje’. Het anonieme Nieuw ABÉ-Boekje voor Lieve Kinderen uit 1836 is het meest populaire en langst uitgegeven ABC-boek. Wellicht herinnert u zich nog wel de versie met tekeningen van Rie Cramer. Zij vulde precies honderd jaar later dit ABC-boek aan. Haar populaire illustraties zijn tot op de dag van vandaag nog steeds geliefd. In veel huisgezinnen klonk jarenlang ‘A is een aapje, dat eet uit zijn poot. B is een bakker, die bakt voor ons brood. C is Charlotte, die drinkt chocolaad’.  ABC Letterfeest is een feest van herkenning voor jong en oud. 
 
Velen bekende schrijvers en illustratoren hebben ABC- boeken gemaakt, bijvoorbeeld 
Dick Bruna, Walter Crane,  Joke van Leeuwen, Rien Poortvliet, Max Velthuijs en Willem Wilmink. 

Food! Eten in de kunst en design van nu van 3 november 2017 tot en met 3 maart 2017

Museum Nairac brengt een inspirerende tentoonstelling met de naam 'Food! Eten in de kunst en design van nu'. Een verrassende combinatie van kunst, vormgeving en inspirerende samenwerkingen. Zonder dat we er erg in hebben worden we in ons dagelijks leven omringt met kunst en design. Denk bijvoorbeeld aan succesvolle samenwerkingen tussen culinaire ondernemers en kunstenaars of illustratoren. 

Museum Nairac schotelt met 'Food! Eten in de kunst en design van nu' een veelgangenmenu voor dat zeker de kunstzinnige trek stilt.  Kunstvormen als fotografie, keramiek, schilderkunst en textiel maar ook prikkelende voorbeelden van hedendaagse vormgeving zijn te vinden op de menukaart. Jong en oud kan de ogen flink de kost geven in deze smaakmakende tentoonstelling, niet alleen liefhebbers van kunst en design maar ook culinair geïnteresseerden. 

In de tentoonstelling is ook het minirestaurant Chez Nairac te vinden waar Le Petit Chef een virtueel dessert serveert. Kortom, een tentoonstelling die niet gemist mag worden.

Museum Nairac toont werk van Tjalf Sparnaay, Marie Cécile Thijs, Artúr van Balen, Joep van der Made, Leendert Masselink, Joyce Overheul, Ineke Otte, Kenne Grégoire, René Smoorenburg en vele anderen.

'Food! Eten in de kunst en design van nu' is onderdeel van een samenwerkingsverband van acht Gelderse musea die onder de noemer 'Gelderse smaken' en wordt financieel ondersteund door de Provincie Gelderland.

Jan van Schaffelaar| De held en zijn tijd  van 23 juni tot en met 21 oktober 2017

Het verhaal van Jan van Schaffelaar is één van de bekendste verhalen uit de tijd van de zogenaamde Hoekse en Kabeljauwse twisten. Op 16 juli 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de kerktoren in Barneveld en redde daarmee het leven van zijn kameraden. Een heldendaad die dit jaar 535 jaar geleden plaatsvond en nog steeds tot de verbeelding spreekt. Aanleiding genoeg voor een tentoonstelling in Museum Nairac rond deze lokale held met nationale uitstraling. De interactieve familietentoonstelling vertelde het verhaal van Jan van Schaffelaar en plaatste dit in het dagelijks leven van de laat vijftiende eeuw.    


De Hoekse en Kabeljauwse twisten, die gezien worden als de langste oorlog in onze vaderlandse geschiedenis, duurden van 1350 tot 1490. Jan van Schaffelaar stond in het conflict aan de zijde van de Kabeljauwen. De Hoeken hadden de bisschop uit Utrecht verdreven. Als reactie daarop trachten de Kabeljauwen de Utrechtse bevolking uit te hongeren. Aanvoerroutes werden felbevochten. Zo ook in Barneveld waar een groep Kabeljauwen zich in de kerktoren had verschanst, met als doel een voedseltransport van de Hoeken te onderscheppen. De aanvoerder van de groep Kabeljauwen was Jan van Schaffelaar. Een gewone man, die door zijn sprong van de Barneveldse toren geschiedenis schreef. In de tentoonstelling, vol doe-activiteiten en geschikt voor jong en oud, werd het leven in de late Middeleeuwen toegelicht.


 


 

 KLEI-BAK- STEEN

Estafette groepstentoonstelling

Een aantal kunstenaars en vormgevers uit de regio Arnhem werk op dinsdag- en woensdagavond in het keramiekatelier van Peter Krynen. Het is een hechte groep die zich De Kleiclub noemt. Ieder onderzoekt en werkt op eigen wijze met klei en glazuur. De Kleiclub stelt een selectie van werk tentoon in de vitrinewand van Nairac, in een estafette van drie tentoonstellingen.

18 maart tot 29 april 2017

BAK

Nu te zien de dinsdagavondgroep met werk van: Judith Everse, Marike Farenhorst, Frans van Nunen, Karlijne Pietersma, Ulrike Sterman, Huib Tielens, C. Unverzagt, Hetty van der Zande en Simon Angel.

Deze groep deelnemers van de ‘kleiclub’ van Peter Krynen is al vele jaren actief en, zoals de tentoonstelling laat zien ook zeer divers in vorm en uitdrukking. Door de beeldende achtergrond van alle deelnemers is duidelijk te zien dat men gewend is om autonoom beeldend te denken en werken. Jaren op dinsdagavond naast elkaar zitten werken heeft niet tot gevolg gehad dat men vormen van elkaar ging overnemen , maar juist met respect voor de anderen ieder zijn eigen weg bleef volgen.

29 april tot 10 juni 2017

STEEN

Werk van de woensdagavondgroep met werk van: Charlotte Arends, Joke Beltman, Willemien Demmers, Marjon Gemmeke, Rob Groot Zevert, Janske Hombergen, Wilfried Nijhof, Mary Overtoom, Gijs Verschoor. 

GEWEEST:

18 februari tot 18 maart 2017

KLEI 

Hans Verborg bijt het spits af omdat het museum een van zijn laatst gerealiseerde ontwerpen is m.b.t. zijn werk als architect (bij van Hoogevest Architecten Amersfoort. 


Mooie Mannen

17-02-2017 t/m 10-06-2017

 

Een interessant portret is het resultaat van een dialoog tussen fotograaf en model. Het portret zegt iets over de intermenselijke relatie die in korte tijd tussen twee mensen is ontstaan. Fotograaf Annelies Barendrecht (1949) heeft deze dialoog vastgelegd in 50 portretten van heren op leeftijd. Samen vormen zijn de foto expositie Mooie Mannen. Elk portret is een momentopname waarin zij geprobeerd heeft iemands persoonlijkheid zo zuiver mogelijk vast te leggen.  

Over de keuze van haar onderwerp, 'Mooie Mannen', zegt Barendrecht:  'Je zou kunnen zeggen dat ik met deze serie portretten van markante senioren in opstand kom tegen de beeldvorming van de ouder geworden mens. De ouder geworden man om precies te zijn.' Oud zou niet meer meetellen? Oud is verpleegtehuis en rollator? Barendrecht verzet zich tegen die stelling. ‘Alsof eeuwige jeugd het doel is waar we naar zouden moeten streven.’   

De onbewerkte gezichten van de mannen hebben een geheel eigen, unieke schoonheid, aldus Barendrecht. Ze hoopt dat ze met haar portretten ook anderen kan overtuigen dat oud synoniem is aan markant. Aan doorleefd en karaktervol. Barendrecht koos haar modellen uit haar directe omgeving en uit alle lagen van de samenleving. Ze weet op het juiste moment emoties vast te leggen en haar modellen in hun essentie te treffen. Inclusief de sporen die de tijd heeft achtergelaten. Rimpels zijn daarbij slechts bewijzen van ervaringen die bijdragen aan het intieme mensbeeld dat Barendrecht met haar portretten creëert.   


  (H)OUTPUT 

Als archeoloog zoek je altijd  naar oude voorwerpen en sporen. Zij vertellen het verhaal van onze  ongeschreven maar boeiende geschiedenis. Dit is niet anders bij kunstenaars die hun inspiratie, verhalen, enthousiasme, kleuren, ideeën, materialen en associaties halen uit de omgeving in zijn breedste betekenis. Archeologen beschrijven alleen de fysieke resten en hoe de mensen leefden. Kunstenaars zijn in staat om ook de niet tastbare betekenis van materialen te visualiseren. In de tentoonstelling (H)OUTPUTkwamen deze werelden bij elkaar. 
 

In september 2015 stuitten archeologen in Harselaar- Zuid tijdens een opgraving op een boomstamput uit de twaalfde eeuw. Een uitgeholde dikke eik, ingegraven tot onder het grondwaterpeil.  Archeologisch onderzoek werd gestart,  er werden monsters genomen en enkele stukken van de waterput kwamen terecht in archeologische verzamelingen. Overgebleven restanten werden aangeboden aan beeldend kunstenaar Julia Borsboom. Zij nodigde zeven kunstenaars uit om een deel van het hout te gebruiken als inspiratiebron en op eigen wijze te verwerken in een nieuw beeldend werk. Museum Nairac met haar uitgebreide archeologieverzameling was een uitgelezen plek voor een tentoonstelling van de resultaten van dit kunstproject.  
 

De put werd, net als in de Middeleeuwen, weer een ontmoetingsplaats en verbond op een unieke manier het heden met het verleden. 

 


Aan de tentoonstelling werkten mee
: Aukje Westra, Jerome Symons, Lou Vos, Wilma Terlouw, Vincent Vreeke, Ton van Dieën, Yoke Ferwerda en Julia Borsboom. 

The Passion
10-02-2017 t/m 08-04-2017The Passion is een serie van veertien fotoprints waarin kunstenaar Stein Frayman de kijker meeneemt langs de verschillende fasen van de kruisweg van Jezus. Het zijn geen afbeeldingen van mensen die de passie naspelen, maar een meditatief verhaal in de vorm van landschappen.

Landschappen die de lijdensweg van Jezus verbeelden? Min of meer. Directe aanleiding voor deze serie is een reeks schilderijen van de Nieuw- Zeelandse kunstenaar Colin McCahon die de kruisgang verbeeldt (Fourteen Stations of the Cross, 1966). McCahon is bekend om zijn krachtige abstracte landschappen en ook zijn kruisgangschilderijen ogen behoorlijk landschappelijk. Dat was voor Frayman reden voor zijn eigen landschappelijke vertaling van de kruisgang. Volgens Frayman gaat het verhaal van de landschappen niet alleen over het lijden van Jezus, maar ook over de mensen die hij onderweg ontmoette, mensen die hun verhalen deelden van lijden,  gepest worden, angst, eenzaamheid maar ook van hoop, liefde en leven.

De fototentoonstelling The Passion was een intieme tegenhanger van multimediaspektakel The Passion. Omdat sommige mensen in deze tijd juist behoefte hebben aan kalme meditatie en rust.

Stein Frayman werkt en woont in Kootwijkerbroek. 


Richard Long
 | Prenten 4-11-2016 t/m 4-2-2017


In de winter van 2016 / 2017 
bracht Museum Nairac de tentoonstelling Richard Long | Prenten. 
Deze tentoonstelling was een keuze uit de omvangrijke verzameling prenten van Gerard Vermeulentevens gastconservator. 
 
Land Art 

Richard Long (geboren 1945 in Bristol, Engelanddrukt sinds vijftig jaar een belangrijke stempel op de kunstwereld en wordt gezien als een van de markantste protagonisten van de Land ArtZijn werken maken wereldwijd onderdeel uit van vele belangrijke publieke en private collecties. 
Land Art kan gezien worden als een stroming in de kunst waarbij wijzigingen (klein of groot) in een landschap worden aangebracht door kunstzinnig bedoelde ingrepen. De vergankelijkheid van de kunst is vaak een ingecalculeerd gegeven. 
 
Wandelingen  
Wandelen staat centraal in het werk van Long als een manier van waarnemen en registreren van het landschapVoor zijn werken in het landschap gebruikt hij materiaal dat hij ter plekke vindtzoals stenen en drijfhoutDeze werken zijn tekens van zijn fysieke en persoonlijke betrokkenheid bij het landschapZe weerspiegelen de vergankelijkheid, de veranderende processen van de tijd en de relatie van de mens met het landschap en de kosmos. Long maakt cirkels of lijnen van stenen of takken, die door weer en wind in de loop van de tijd weer opgenomen worden door de natuur.  
 

Foto’s en teksten 

We weten dat de kunstwerken van Long  ooit hebben bestaan omdat Long het werk fotografeert. Met zijn foto's en teksten doet hij vervolgens verslag aan de kijker die de echte werken in de natuur bijna nooit te zien krijgt. De teksten zijn beschrijvingen, die ons vertellen wanneer en waar hij aanwezig was en wat hij heeft waargenomen. 
 

Vloerwerken 

De vloerwerken die Long maakt voor musea en galeries zijn meestal geometrische vormen met natuurlijke materialen. In de tentoonstelling was ‘Flint Line’, een lijn van vuurstenen uit 2012, te zien. 
 

Deze tentoonstelling kwam tot stand met medewerking van Werner van den Belt, Konrad Fischer Galerie en Museum Kurhaus Kleef en dankzij een financiële bijdrage van Fonds 1845.  


 

 


Julio Breff Guilarte. Langs het Cubaanse platteland

1 juli t/m 22 oktober 2016

Museum Nairac zette deze hele zomer ‘Cuba’ in de schijnwerpers. Nairac toonde in de tentoonstelling ‘Julio Breff Guilarte. Langs het Cubaanse platteland’  werken van de Cubaanse kunstenaar Julio Breff Guilarte die in zijn schilderijen het publiek kennis laat maken met het platteland van Cuba én met zijn inmense verbeeldingskracht. Breff’s kleurrijke schilderijen zijn een genot om naar te kijken en vormen tegelijkertijd een reflectie op de Cubaanse werkelijkheid.

Op Cuba wordt Julio Breff Guilarte (1953) door kunstrecensenten de professor van de fantasie genoemd, de uitvinder van de gekste dromen en de mooiste paradijzen. Zijn werk behoort tot de naïeve kunst en veel van zijn schilderijen ogen vrolijk. De vrijwel altijd lachende Breff houdt van grappen, maar zijn humor is tegelijkertijd de façade waarachter hij tegenslagen, desillusies en onbegrip verbergt. Deze sombere gevoelens, gecombineerd met hoop op betere tijden, een sterk verlangen naar modernisering en een schatrijke verbeelding leveren markante schilderijen op waarin de Cubaanse boer vaak centraal staat.

‘Langs het Cubaanse platteland’ is de eerste individuele tentoonstelling van Julio Breff Guilarte in Europa.  De kleurrijke werken van Julio spreken jong en oud aan en zullen u zeker in zomerse sferen brengen, zelfs als het weer hier een beetje tegenzit.  

Deze tentoonstelling was een samenwerking met Stichting Cuban Cultural Ventures. Deze Stichting biedt Cubaanse kunstenaars en cultuur wetenschappers de mogelijkheid zich internationaal te ontwikkelen en organiseert culturele projecten in samenwerking met Cubaanse en Nederlandse partners.  www.cubanculturalventures.com.
 

Arkadi Natanov. Tekeningen.

25 augustus t/m 22 oktober 2016

Toen de Sovjet-Unie uiteen viel vertrok Natanov, zoals duizenden andere Joden, naar het Westen. Nadat hij een korte periode in Israël doorbracht vestigde hij zich in Barneveld, waar hij de rust vond die hij nodig heeft om te tekenen en schilderen.

Arkadi Natanov (1954) is geboren in Buchara, een oude stad in de Centraal-Aziatische republiek  Oezbekistan. Als zevenjarige jongen werd Natanov door zijn moeder naar muziekles gestuurd. Al snel verruilde Natanov de strijkstok voor papier en potlood. Zijn liefde voor kunst bracht hem op negentienjarige leeftijd naar de kunstacademie in Siberië. Daar voelde hij zich net als zijn medestudenten zeer beperkt in zijn vrijheid en afgesloten van wat er zich op het gebied van kunst afspeelde in Europa.

Natanov tekent wat hem na aan het hart ligt. In veel van zijn tekeningen vormen Joodse mensen die in armoede leven het onderwerp. De grote voeten en handen, kenmerkend voor de tekeningen van Natanov, staan symbool voor deze armoede. Natanov tekent de mensfiguren terwijl ze allerlei werkzaamheden verrichten waarmee wat geld verdiend wordt om het hoofd boven water te kunnen houden.

De grootste tekening in de tentoonstelling kwam voort uit de mening van Natanov dat de mens niet te ver van de essentie van het geloof verwijderd moet raken. De dictators die hij in de tekening portretteert zijn het verkeerde pad opgegaan, hebben het geloof achter zich gelaten of doen juist de meest verschrikkelijke dingen in naam van het geloof. 


50 jaar Oud Veluwse Markt’

Tentoonstelling van 1 juli t/m 20 augustus 2016

De Oud Veluwse Markt bekend in Barneveld en omstreken, bestaat 50 jaar. Sinds 1966 kan men iedere zomer zes donderdagen lang genieten van de Oud Veluwse Markt. Inmiddels is de Oud Veluwse Markt, waarvoor mensen van heinde en verre naar Barneveld komen, een begrip. Niet alleen kan de men genieten van de nostalgische markt, maar ook van unieke optochten, klederdrachten meer dan 30 ambachten, de kleedjesmarkt en muziek en dans. Al meer dan 5 miljoen bezoekers bezochten de afgelopen vijftig jaar de markt. Een mijlpaal om niet zomaar voorbij te laten gaan. Museum Nairac viert graag het 50-jarig jubileum van de Oud Veluwse Markt mee en organiseert speciaal voor dit jubileum een tentoonstelling “50 jaar Oud Veluwse Markt” te zien vanaf 1 juli t/m 20 augustus.

In Museum Nairac kon u tijdens de weken van de Oud Veluwse Markt genieten van de vele foto’s en filmpjes uit de afgelopen halve eeuw. Foto’s van oude ambachten, de gezellige kindervlooienmarkt en een veiling. Wie weet herkende u wel familie, vrienden of uzelf op de foto’s. Klederdrachten ontbraken vanzelfsprekend niet in de tentoonstelling en ook waren er attributen te zien van enkele markante figuren uit de optocht.
  

 

1,2,3... veel! Barneveld verzamelt.   van 19 maart tot en met 18 juni 2016

Voor de een is het een hobby, voor de ander een must of een levenswerk: verzamelen!    
Iedereen kent wel iemand die iets verzamelt. Verzamelingen zijn het gevolg van een rage, een beroep, hobby, zo maar een interesse of een ware passie. Verzamelen is iets van alledag, voor jong en oud.        
De tentoonstelling 1,2,3...veel! Barneveld verzamelt. toonde een kleurrijke en zeer diverse collectie van bijzondere en soms ook alledaagse verzamelobjecten. 
Ze waren bijeengebracht door gepassioneerde verzamelaars in en om Barneveld en vertelden de mooie verhalen achter hun passie. 
Kikkers, vijzels, borduurwerken, eierdopjes, het Koninklijk Huis, ballonvaart, waaiers, de politie of de Memorietafel van beeldend kunstenaar
Teus van Middelkoop, het zijn slechts enkele voorbeelden van onderwerpen die in de tentoonstelling belicht werden.    
Uniek in de tentoonstelling was de Pop-up verzameling wandelstokken die tijdens de duur van de tentoonstelling bij elkaar werd gebracht worden door het publiek. 
De wandelstokken hebben allemaal een verhaal of herinnering die met de bezoeker gedeeld werden. Ruim 90 wandelstokken werden ingebracht.

 

Ongewone kunst  van 19 maart tot en met 18 juni 2016

Ongewone kunst
 was een bijzondere tentoonstelling van eigenzinnige en oorspronkelijke kunst gemaakt door mensen 
met een verstandelijke beperking. Zij onderscheiden zich door een  authentieke creativiteit.
Door kunstwerken te maken, kunnen zij hun emoties uiten.
Door samen te exposeren, komen zij in contact met elkaar en met hun publiek.  

Niet gehinderd door conventies gaan de kunstenaars intuïtief en met open blik te werk en geven ze hun gevoelens, 
waarnemingen en passies vrijelijk weer in de materialen waarmee ze werken. Het  resultaat zijn bijzondere en kleurrijke 
kunstwerken die ontroeren en verbazen.   
Aan de tentoonstelling deden kunstenaars mee van De Klup en Ons Bedrijf in Barneveld en Atelier Jans Pakhuys, 
onderdeel van stichting Amerpoort in Amersfoort.  

In de tentoonstelling Ongewone kunst exposeerden De Klup, Ons Bedrijf en Atelier Jans Pakhuys 
voor het eerst samen en had het publiek de mogelijkheid in aanraking te komen met deze bijzondere werken 
waarin de reflectie op de wereld niet in woorden maar in beelden wordt gevangen.  

Over deze kunst moet je niet te lang praten, je moet er vooral naar kijken.

 


14 november 2015 tot en met 5 maart 2016 

 

    


Museum Nairac toonde deze winter de tentoonstelling 'Animals in Art - collectie De Heus - Zomer'. 

Dieren zijn altijd al een onderliggend thema in de kunst geweest. Ook hedendaagse kunstenaars hebben het dier als onderwerp omarmd. Dit komt duidelijk naar voren in de tentoonstelling 'Animals in Art', die een ruime selectie toont uit de collectie De Heus - Zomer. Vanaf 1989 verzamelt het echtpaar Victoria en Henk De Heus-Zomer hedendaagse kunst. Resultaat van deze passie is een brede verzameling kunstwerken van een uiteenlopend palet aan hedendaagse kunstenaars, uit Nederland en ver daarbuiten. De collectie is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande particuliere collecties van hedendaagse kunst in Nederland.  

De beweegredenen voor kunstenaars om het dier als onderwerp te nemen zijn zeer divers. Ze kunnen zo simpel zijn als het tot uitdrukking brengen van de schoonheid van het dier, tot het duidelijk maken van een politiek standpunt. Veel kunstenaars van nu grijpen terug op de kunst van toen, waarbij een symbolische betekenis van het dier veelvuldig aan de orde komt. De werken in de tentoonstelling zijn zeer divers, niet alleen in formaat maar ook in betekenis en achtergrond.  
Diverse technieken waren vertegenwoordigd wat leidde tot een gevarieerde, dynamische en stimulerende tentoonstelling vol dieren die menselijke emoties oproepen. In de tentoonstelling werd uitgedaagd tot niet alleen kijken, maar ook het ontdekken van de verhalen achter de kunstwerken.  
 
'Animals in Art' was een tentoonstelling voor jong en oud, met belangstelling voor het dierenrijk en de kunst die dit viert.  

Er was werk te zien van Zhang Linhai, DanieSchlier, Ina van Zyl, Koen Vanmechelen, Joost van den Toorn, Song Kun, Han Schuil, Neo Rauch, Carl-Henning Pedersen, Marc Mulders, Nan MooyGabriëlle van de Laak, Paul KlemannGary Hume, Henk HofstraChi PengWilhelm SasnalFrank van Hemert, Reinhoud, Ger van Elk, Gerrit Benner, Pierre Alechinsky, Erik Andriesse, Charles Avery, Jean-Marc BustamenteHiske Wiersma, Huang Xiang Jiang, Guido Vlottes, John van 't Slot, Jannis Marwitz, Adam Helms en Hannes Postma. 
 
de bij de tentoonstelling behorende uitgebreide catalogus is verkrijgbaar in de museumwinkel. 

   

 

 

Barneveldsch Fabrikaat 

De industriële geschiedenis van Barneveld 

 

Dit jaar was het tweejaarlijkse erfgoedfestival in Gelderland gewijd aan de maakindustrie in onze provincie onder de titel ‘Gemaakt in Gelderland’. Museum Nairac presenteerde deze zomer als onderdeel van dit festival  de tentoonstelling 'Barneveldsch Fabrikaat'. Aan de hand van tientallen bijzondere voorwerpen, films en foto's werd de industriële geschiedenis van Barneveld in beeld gebracht.  

 

Barneveldsch Fabrikaat’ nam u terug naar het verleden. Naar de tijd van de wind- en watermolens en de eerste fabrieken die van stoom gebruik maakten om er de machines mee aan te drijven. Dan blijkt dat slechts een deel van al die honderden ondernemingen in Barneveld zich met het een of andere aspect van de pluimveehouderij bezighield en soms nog houdt. Het was een bont pallet van bedrijven dat in Museum Nairac werd gepresenteerd. Wat dacht u van de chemische industrie, de grafische bedrijven of de ondernemingen die zich met de levering van fietsonderdelen bezighielden en in één geval zich zelfs nog houdt? Van de leerlooierijen, de koekfabrieken en de maar liefst vijf zuivelfabrieken die Barneveld ooit kende? We hebben het dan nog maar niet over de meubelfabrieken, de klompen- en wagenmakerijen, de textielindustrie, de Rijks zaadeest en al die andere kleine en grotere ondernemingen die laten zien dat het de Barnevelders niet ontbrak aan ondernemingszin. 

De tentoonstelling toonde u niet alleen foto’s maar ook tientallen, vaak bijzondere, voorwerpen die te maken hebben met die industriële geschiedenis van Barneveld.  
 
Het boek Barneveldsch Fabrikaat’ dat ter gelegenheid van deze tentoonstelling verscheen werd geschreven door de oud-gemeentearchivaris van Barneveld, Gerjan Crebolder en is in de museumwinkel verkrijgbaar. 

  
   
   

Frode Bolhuis: Nothing but a feeling Van 7 april 2015 tot en met 27 juni 2015

Het werk van Frode Bolhuis komt voort uit een niet te onderdrukken verlangen om zijn ware identiteit te ontdekken. Bolhuis ziet zichzelf als een reservoir gevuld met herinneringen en gevoelens, waarden en opvattingen, ideeën en fantasieën, tradities en ontdekkingen, talenten en prestaties. Voor zijn kunst put hij uit dit reservoir. 

Selecties worden gemaakt uit de onmetelijke volheid van het leven, soms bewust, soms onbewust. Wat Frode Bolhuis doet met zijn kunst is het over en weer testen van een theorie, Zijn sterk uiteenlopende werken, al dan niet in brons, delen een gemeenschappelijke identiteit waardoor elk stuk een typische Bolhuis wordt in zowel uiterlijk als geest. Een verwijzing, een symbool of een illustratie maar ook een stukje levende materie dat ademt en een hartslag lijkt te hebben. 

De kunst van Frode Bolhuis wordt gekenmerkt door een piekerige transparantie en lichtheid en heeft iets ongrijpbaars. Zijn bronzen zijn niet vet en glanzend, maar schijnbaar broos en teer als een huid. Het werk van Bolhuis verbindt zich rechtstreeks met mensen, jong en ouder, op een emotioneel niveau.

In de tentoonstelling Frode Bolhuis: Nothing but a feeling is het oeuvre van de kunstenaar tot nu toe te bewonderen.


Klompenpaden Museum NairacKlompenpaden Museum Nairac
   

Klompenpaden Van 10 april 2015 tot en met 27 juni 2015

Een wandeling over een Klompenpad brengt je niet alleen in contact met het landleven en de natuur, maar ook met de bijzondere verhalen van een plek. Klompenpaden inspireren soms om dieper in de geschiedenis te duiken of om langer stil te staan bij de ontwikkeling van nieuwe natuur. Iedere wandelaar ervaart de route op zijn of haar eigen manier.

Publicist Wim Huijser, dichter Aad Eerland, fotograaf Willem van Leuveren, beeldend kunstenaar Jan Hiensch en fooddesigner Christian Weij gingen op pad langs de eerste 50 Klompenpaden. Hun persoonlijke waarnemingen en ervaringen werden gebundeld in het boek ‘50 Klompenpaden; door het cultuurlandschap van Gelderland en Utrecht’ dat in april 2015 wordt gepresenteerd. Dit boek levert de ingrediënten waarvan Museum Nairac een bijzondere en smaakmakende tentoonstelling heeft gekneed.

Met gesproken columns, foto’s, gedichten, reliëfs in lood en recepten wordt de toeschouwer in aanraking gebracht met het in razend tempo populairder wordende fenomeen ‘Klompenpad’. Vanzelfsprekend wordt ook de klomp het voetlicht gegund. Aan de hand van het ‘Museumklompenspeurpad’ dat start in de tentoonstelling en door het hele museum voert wordt de kennis van de bezoeker over dit oer-Hollandse schoeisel getest.

 

Het boek 50 Klompenpaden; door het cultuurlandschap van Gelderland en Utrecht is verkrijgbaar in de museumwinkel.


 
Vanaf 15 november 2014 t/m 28 maart 2015: Dier in het vizier. Part 2.

 

Museum Nairac presenteerde vanaf november 2014 deel twee uit de trilogie ‘Dier in het Vizier’.
Op uitnodiging van Museum Nairac heeft gastconservator Jeroen Dijkstra, directeur van Livingstone gallery uit Den Haag een selectie gemaakt van werk van internationale hedendaagse kunstenaars.
Het resultaat was een bijzondere tentoonstelling waarbij het thema ‘Dier’ op uiteenlopende manieren benaderd werd. 

Met werk van:

Birgit Verwer 

John van t Slot 

Kevin Berlin 

Arie van Geest 

James Brown 

Hugo Tieleman 

Simon Schrikker 

Joke van Katwijk 

Cornelia Schleime 

Albrecht Genin 

Alexandra Huber 

Roger Wardin 

Mark Brusse 
Ad Gerritsen

  
  
  
  
  
  


 

Tot en met 1 november 2014 toonde Museum Nairac: Eat Pray Love, een tentoonstelling die doet denken aan een moderne versie van het 17e- en 18e eeuwse rariteitenkabinet.  De drie thema’s worden ruim geïnterpreteerd en geïllustreerd met diverse bruiklenen en  voorwerpen afkomstig uit de eigen collectie van Museum Nairac. Een rode draad in de tentoonstelling zijn enkele bonte verzamelingen  die de passie van zowel de verzamelaar als de kunstenaar rijkelijk illustreren. Museum Nairac toont kostelijk werk  van o.a. Angela de Vrede, René Smoorenburg, Maurice Heesen, Yang Maoyuan, Shen-Fan, Marijke van Warmerdam, C. Buddingh' en Birgit Verwer.  Friendship (2014) is een korte stop-motion film van Stein Frayman die in de tentoonstelling Eat Pray Love voor het eerst wordt vertoond. De film wordt vergezeld door een aantal houtprints, waarvan er zeven te zien zijn in het museum. De niet altijd voor de hand liggende combinatie van voorwerpen en kunstwerken maakt Eat Pray Love tot een boeiende tentoonstelling voor jong en oud.

 

 

 Birgit Verwer
La Sainte Bible
courtesy Livingstone Gallery Den Haag
 
Angela de Vrede
Porthos met veertje
bruikleen Angela de Vrede
 
 
René Smoorenburg
Ei met eierschalen
bruikleen René Smoorenburg 
Maurice Heesen
Loveman
bruikleen Maurice Heesen 

Zilveren saladetang, 1860
bruikleen Mr. F.J. Haffmans
Kunst en Antiekhandel Utrecht
 
   
C. Buddingh'
Le thèâtre et son double, 1972
collectie Wim Huijser 
  
   

 

 

 

De oorlog dichterbij


Onder de titel 'De oorlog dichterbij' organiseert Museum Nairac een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Een hoofdrol is weggelegd voor circa 90 unieke fotomontages. Aan de hand van deze fotomontages worden de gebeurtenissen, die zich in de periode 1939-1945 in Barneveld afspeelden, in beeld gebracht. Tientallen andere afbeeldingen, voorwerpen, films en geluid ondersteunen het verhaal van een gemeente in oorlogstijd. Zo wordt bijvoorbeeld het verhaal verteld van de strijd van de huzaren tegen de oprukkende Duitse legers, de beschieting van Barneveld in mei 1940, de Joodse 'Barneveldgroep', de belangrijke rol van Barneveld als 'haard van verzet', maar ook het dagelijks leven tijdens de moeilijke oorlogsjaren en tenslotte de bevrijding van alle dorpen in de gemeente.

De tentoonstelling 'De oorlog dichterbij' is van 21 februari 2014 tot en met 14 juni 2014 te bezichtigen in de tentoonstellingszalen van Museum Nairac.


Dier in het vizier. Part 1.

VERLENGD t/m 8 februari 2014

4 oktober 2013 t/m 8 februari 2014

Kom vanaf 4 oktober 2013 tot eind januari 2014 kunstige dieren kijken in Museum Nairac! Laat je verrassen door verschillende technieken en ontdek door welke dieren onze kunstenaars zich hebben laten inspireren!

Werk van: Marc Mulders, Guido Geelen, Maurice Heesen, Constant, Jan Elburg, Arkadi Natanov, Jan Hiensch, Stein Frayman, William Wegman, Johan Scherft e.a.


Martin Monnickendam

Monnickendam is vermaard om zijn theaterinterieurs. Hij schilderde echter niet de toneelspelers, maar het publiek. Dat wilde minstens zo graag bekeken worden als de acteurs. Uitgedost in galakleding, kletsend, rokend, flirtend of schrijdend over de rode loper. Niet alleen het chique uitgaansleven, maar ook de kermis, Koninginnedag of een spannend potje biljart werden vol beweging en zwier vastgelegd. Zelfs zijn stillevens zijn niet stil. Bergen ananassen, druiven en peren tuimelen bijna uit de lijst.

Monnickendam groeide op in een Amsterdams liberaaljoods gezin. Na een studie aan de rijksacademie en een verblijf in Parijs keerde hij terug. In Nederland steeg zijn ster snel. Zijn uiterst kleurrijke, explosief geschilderde doeken werden door critici in één adem genoemd met het werk van Jan Sluijters.

In de jaren '20 exposeerde hij in Parijs, Stockholm en de Verenigde Staten, dikwijls als één van de ‘leading Dutch painters’. Zijn werk bracht veel geld op en hij kon er ruim van leven.

Monnickendam overleed in 1943 aan de gevolgen van een longontsteking, en zijn vrouw en dochters trokken zich terug op de Veluwe, een plek waar ze jarenlang onbezorgde vakanties hadden doorgebracht. Ze namen al het werk mee, waar het tientallen jaren in een boerenschuur bewaard bleef.

Begin jaren zeventig werd het werk herontdekt en sindsdien is Martin Monnickendam gestaag bezig aan een comeback. Martin Monnickendam was een productief kunstenaar, die meer dan 4000 werken naliet.

Zijn oeuvre omvat olieverfschilderijen, pastels, aquarellen, tekeningen, etsen, affiches en zelfs een grote plafondschildering. Uit deze overweldigende hoeveelheid zijn veertig van zijn mooiste werken uitgezocht. Het museum toont werken van het uitgaansleven en uitbundige stillevens, naast intieme portretten van zijn gezin. De expositie geeft een beeld van Monnickendams unieke stijl in fonkelnieuwe museumzalen, kortom: dubbel Feest!

De tentoonstelling kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Stichting Vrienden van de schilder Martin Monnickendam.

Adres en Route


Museum Nairac
Brouwerstraat 1
3771 HA Barneveld
T. 0342-415666
E. info@nairac.nl
R. Uitgebreide routebeschrijving
Volg ons ook op