Bas Geeraets - Birds | & ||

11 maart 2023 - 02 september 2023

BIRDS I

De fascinatie voor de zwerm begon bij Bas tijdens een excursie naar Krakow gedurende zijn middelbare schoolperiode. De lucht betrok en een deken aan spreeuwen trok over een plein. Bas voelde zich nietig als mens en is dat moment nooit meer vergeten. Bij elke zwerm die hij tekent komt dat moment ergens langs. Hij wil grijpen, ordenen en naar zijn hand zetten. Onderdeel zijn van de zwerm en het moment van verwondering herbeleven. 
 

Een zwerm spreeuwen, dansend in de schemering is een prachtig natuurfenomeen. Soms zijn het er honderden soms duizenden. Spreeuwen waaieren gedurende de dag in kleine groepjes uiteen, op zoek naar eten en tegen de schemering komen ze bijeen om een schouwspel te geven dat adembenemend is maar evenzo mysterieus. Het is ook zo weer afgelopen en daarna gaat elke afzonderlijke spreeuw slapen. Dit schouwspel zet Bas in dit project centraal.  

In zijn zwermen is Bas op zoek naar de mystiek van de zwerm, de beweging en de schikking van een hoeveelheid. Hij zoekt naar cohesie en neemt de toeschouwer mee in een dans. Bas haalt de vogels uit hun natuurlijke habitat, een achtergrond blijft achterwege, de diepte minimaliseert hij, met als resultaat een kleine abstrahering van de zwerm. Bas heeft niet de intentie om natuurgetrouw te zijn, hij wil een gevoel overbrengen. Wanneer men een spreeuwendans aanschouwt is er even niets anders meer. 

Bas vergroot de spreeuwen tot waarneembare vormen en geen stippen. Daarmee is de toeschouwer uitverkoren iets dichterbij te zijn en iets meer te zien dan te doen gebruikelijk. Kortom, hij manipuleert om de toeschouwer van dienst te zijn. De zwermen maakt Bas met de hand. Elke vogel wordt handmatig getekend en dat is een zeer tijdrovende bezigheid, maar tegelijkertijd ook een verhaal. Het maken van een zwerm voelt als bingewatchen van een serie waarbij je niet kunt wachten tot je bij het einde bent, hoewel je soms moet stoppen bij een cliffhanger. 

Tijdens het maken wordt Bas constant geprikkeld door nieuwe ideeën, groter, kleiner, andere vormen. Noem het filosoferen. De opgedane kennis over de spreeuw, de kennis over de zwerm, de interpretatie van toeschouwers, dat alles komt samen wanneer Bas aan een zwerm werkt.  

De ideeën uit 2022/2023 komen samen in deze tentoonstelling waarbij de menselijke interpretatie een grote rol speelt.  

BIRDS II

In de BIRDS II, vindt u een verzameling van eerder werk van Bas Geeraets. Deze werken zijn bijeengebracht door vele bruikleengevers. BIRDS II zal tijdens de duur van de tentoonstelling veranderen. Meer vogels zullen aanvliegen en landen in ons museum, als ware het de achtertuin van de kunstenaar.